תכנון שנת תשפ"ב לבתי ספר  |  הורד והדפס לוח-עד, שנתי  |  הורד והדפס לוח תכנון שבועי  |  משחק צוללות להורדה  |  
שם
דגם
  תיאור מספור שבועות מחודש עד
חודש
מס'
חודשים
שפה שימושים
תכנון
השנה העברית
  תאריכים לועזים ועבריים,
הדגשי שבתות וחגים עבריים
 
+ ספטמבר
(תשרי)
ספטמבר
(אלול)
13 עברית ניהול ומעקב פעילות עיסקית, תרבות, ספורט, שיווק, יצור, חופשות, ישיבות, אירועים וכד'
תכנון
שנת הלימודים
  שנת הלימודים נטו,
(משבצת רישום גדולה)
הדגשי שבתות, חגים וחופשות שנה"ל
+ ספטמבר
(תשרי)
סוף יוני
(סיום שנה"ל)
10 עברית תכנון וניהול אירועי בית הספר, ספורט, תרבות, טיולים, ימי הורים, ישיבות, הדרכות, מבחנים וכד'
תכנון
השנה הלועזית
  השנה העיסקית,
הדגשי שבתות וחגים,
מיספור שבועות
+ ינואר סוף דצמבר 12 עברית  
תכנון שנתי
מורחב
  גם וגם, השנה העברית
עד סוף הלועזית, שאחרי
+ ספטמבר דצמבר 16 עברית  
תכנון שנתי
באנגלית
  כל השנה הלועזית + ינואר דצמבר 12 אגלית  
 
                                                                                                                                                                              
                    לוח מחיק  -  או לוח מגנטי ?    |    משלוחים    |     תשלום - אפשרויות    |     לוחות קו טוב - תועלת ויתרונות                   
 ק ו  ט ו ב  -   ע ז ר י   נ י ה ו ל ,   ת כ נ ו ן,    מ ע ק ב,   ה מ ח ש ה   ות צ ו ג ה.      טל. 03-9036290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לייבסיטי - בניית אתרים